Netsapiens

Installatie

Introductie

De Go Integrator Nava software wordt geleverd als een Internet downloadt. Het is een installatie file om de Go Integrator Nava software te installeren.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer voor de installatie van de clientsoftware (controleer de minimale vereisten)https://nava.gointegrator.com/system-requirements/.
  • Een geldige toegangscode en inloggegevens van gebruikers voor Go Integrator Nava verstrekt door uw serviceprovider

Toegangscode

Na het voltooien van het software-installatieproces en afhankelijk van de softwareconfiguratie, kan Go Integrator Nava het invoervenster voor de toegangscode bij de eerste keer starten worden weergeven. Een geldige toegangscode, verstrekt door uw serviceprovider, is vereist om door te gaan met gebruikersaanmelding. De toegangscode is alleen vereist bij de eerste keer opstarten van de Go Integrator Nava client en kan tijdens de installatie zijn ingevoerd, in welk geval dit venster niet verschijnt en gebruikersaanmelding wordt weergegeven.

access code input window

Er wordt ook een snelkoppeling in de programmalijst van het Windows Startmenu geplaatst om indien nodig, terug te keren naar deze stap.

access code shortcut

Stille uitrol

Go Integrator Nava kan worden geïnstalleerd op de PC van de gebruiker in stille mode m.b.v. het commando: IntegratorInstaller-4.2.0.2050.exe /quiet

Na installatie op de achtergrond wordt de snelkoppeling Toegangscode instellen gemaakt, maar Go Integrator Nava wordt niet automatisch opgestart.

Gegevens importeren uit de Go Integrator Nava v3

If enabled, Go Integrator Nava Nava can offer to import configuration data from the Go Communicator v3 client. Gegevens die kunnen worden geïmporteerd, zijn onder meer:

  • Inloggegevens van gebruikers;
  • CRM integrations (excluding Outlook Contacts).

OPMERKING: integraties met een 'Plus'-versie in Go Integrator Nava Nava worden alleen geïmporteerd als een v3-integratie, deze zullen handmatig geconfigureerd moeten worden als een 'Plus'-integratie als de functie 'Contact toevoegen' vereist is.

    Het importproces vindt plaats bij de eerste aanmelding (gebruikersnaam en wachtwoord) en nadat de toegangscode is ingevoerd. Raadpleeg 'Welkom en aanmelden' voor de gedetailleerde stappen.

     Report this page

    Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.