Netsapiens

Installatie

Introductie

De Go Integrator Nava software wordt geleverd als een Internet downloadt. Het is een installatie file om de Go Integrator Nava software te installeren.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer om de client op te installeren (controleer minimumeisen)

Installatie

Wanneer u Go Integrator Nava voor het eerst installeert, wordt u door een installatiefase geleid waar u uw Go Integrator Nava toegangscode en uw logingegevens of toestelnummer moet doorgeven. Wanneer dit gebeurt, laat het de pagina Telefonie-instellingen zien van het Configuratievenster.

Gerelateerd onderwerp:Telefonie instellingen

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.